STRONA GŁÓWNA  FORUM DYSKUSYJNE  TABLICA OGŁOSZEŃ O NAS  WSPÓŁPRACA  REKLAMA  KONTAKT
Wlochy, Portal Polakow we Wloszech- eWlochy.com
Dzisiaj jest 7 sie 2022, o 21:15

Strefa czasowa UTC+1godz. [letni]


NA NASZYM PORTALU MOŻNA PISAĆ BEZ KONIECZNOŚCI REJESTROWANIA SIĘ - ZAPRASZAMY.

 Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1 ] 
Autor Wiadomość
Post: 24 lut 2022, o 12:59 
« INŻYNIEROWIE DUSZ » by Wojciech MŁYNARSKI
( https://www.antiwarsongs.org/canzone.php?id=63421&lang=en )

computer translation :
D(F) for : « deepl  transl.» from polish
D(a) for : « deepl  transl.» from english
G(pl) for : « google transl. » from polish
G(a) for : « google transl. » from english

1.Dans une solennité concentrée, silencieuse et sacrée, | Avec un regard inspiré clignotant sous les paupières, | À la table commune, les célèbres ingénieurs des âmes étaient assis côte à côte, | Pour considérer dans le projet actuel pour des âmes  | certaines fonctionnalités à l'avance, | Pour délibérer et corriger - | Selon les exigences de ce qu'on appelle l'esprit du temps
The most famous “soul engineers” sat down | Shoulder to shoulder at the common table, | With an inspired eye flashing from beneath the eyelids | In holy solemnity, silence and concentration | To see in the current project for soul | Some new features in advance | To deliberate and to correct | According to the requirements of the so-called spirit of the time 
W świętej powadze, ciszy i skupieniu | Okiem natchnionym błyskając spod powiek | Przy wspólnym stole, ramię przy ramieniu | Zasiedli słynni dusz inżynierowie | By w aktualnym na duszę projekcie | Niektóre cechy przepatrzeć zawczasu | Przewentylować i podać korekcie | Której wymaga tak zwany duch czasu

g(f) :Összpontosított, néma és szent ünnepélyességgel, | A fedők alatt felvillanó ihletett tekintettel, | A közös asztalnál a lelkek híres mérnökei ültek egymás mellett, | Megfontolandó a Souls jelenlegi projektjében | néhány funkció előre, | Szándékosan és helyesbíteni - | Az úgynevezett korszellem követelményei szerint
g(e) :A leghíresebb „lélekmérnökök” leültek | A közös asztalnál vállvetve, | A szemhéjak alól felvillanó ihletett szemmel | Szent ünnepségben, csendben és koncentrációban | Látni a jelenlegi projektben léleknek | Néhány új funkció előre | Átgondolni és kijavítani | Az úgynevezett korszellem követelményei szerint
g(pl) :Szent komolyan, csendben és koncentrációban | A szemhéjak alól kivillanó ihletett szemmel | A közös asztalnál vállvetve | A lelkek híres mérnökei | A lélek jelenlegi projektje szerint | Nézz meg néhány funkciót előre | Szellőztessen ki és jelentse a korrekciónak | Amit az úgynevezett korszellem megkíván
d(f) :Koncentrált, néma és szent ünnepélyességgel, szemhéjak alatt felvillanó ihletett tekintettel ültek egymás mellett a közös asztalnál a lelkek híres mérnökei, hogy a lelkek jelen tervezetében előre megfontoljanak bizonyos vonásokat, tanácskozzanak és korrigáljanak - az ún. korszellem követelményei szerint
d(e) :A leghíresebb "lélekmérnökök" leültek | vállvetve a közös asztalhoz, | a szemhéjak alól kivillanó ihletett szemmel | szent ünnepélyességgel, csendben és koncentrálva | hogy a lélek aktuális projektjében | előre lássanak néhány új vonást | hogy tanácskozzanak és korrigáljanak | az úgynevezett korszellem követelményeinek megfelelően. 
d(pl) :Szent ünnepélyességben, csendben és koncentrációban | Szemhéjuk alól felvillanó ihletett szemmel | A közös asztalnál, vállvetve ültek a híres lélekmérnökök | Hogy a lélekről szóló jelenlegi projektben előzetesen lássanak néhány vonást | Szellőztessék és adják meg a korrekciót, amit az úgynevezett korszellem igényel.


2.Le premier orateur, « l'ingénieur » en veste de tweed, | Regarda hardiment dans les yeux de ses collègues :  | "Supprimons complètement  le sentiment de honte", dit-il. | Depuis longtemps nous n'avons pas à rougir! | Mais les sentiments d'enthousiasme, de fierté enrichissons-les | de nouvelles couleurs, de nouveaux éclats et de splendeurs. | Parce que notre courageux peuple a besoin d'une fierté plus profonde". | Il a terminé sur une note lyrique et a été applaudi.
The first orator, the “engineer” in a tweed jacket | Boldly looked into the eyes of his colleagues:
"Let's get rid of the feeling of shame," he said | We have had nothing to be ashamed of for a long time ! | But the feelings of enthusiasm and pride | Let us enrich with new colours, brightness  and splendours | Because the deeper pride is needed for our people" | He finished  with a lyrical note and received applause
Pierwszy inżynier w marynarce z tweedu | Śmiało w źrenice popatrzył kolegom "Skreślmy zupełnie - rzekł - uczucie wstydu | Wstydzić od dawna się nie mamy czego | Za to uczucia entuzjazmu, dumy | O nowe barwy wzbogaćmy i blaski | Bo głębszej się dumy domagają tłumy" Skończył do wiersza i zebrał oklaski

g(f) :Az első hangszóró, a „mérnök” tweedkabátban, | Merészen kollégái szemébe nézett: | "Teljesen távolítsuk el a szégyenérzetet" - mondja. | Sokáig nem kell szégyellnünk! | De a lelkesedés, a büszkeség érzésével gazdagítsuk őket | új színek, új csillogások és pompák. | Mert bátor embereinknek mélyebb büszkeségre van szükségük.” | Lírai hangon fejezte be, és tapsot kapott.
g(e) :Az első szónok, a „mérnök” tweedkabátban | Merészen kollégái szemébe nézett:
„Megszabaduljunk a szégyenérzettől” – mondta | Régóta nincs miért szégyellnünk! | De a lelkesedés és a büszkeség érzése | Gazdagítsunk új színekkel, fényerővel és pompával | Mert népünknek a mélyebb büszkeségre van szükség" | Lírai hanggal fejezte be, és tapsot kapott
g(pl) :Az első mérnök tweed kabátban | Merészen nézett a pupilláiban lévő barátaira "Áthúzzuk teljesen - mondta - a szégyenérzetet | Szégyellni már régóta nincs semmink | Erre a lelkesedés, büszkeség érzésére | Gazdagítsunk új színeket és ragyog | Mert a tömeg mélyebb büszkeséget követel" Befejezte a verset, és tapsot kapott
d(f) :Az első felszólaló, a tweedkabátos "mérnök" bátran nézett kollégái szemébe: "Szüntessük meg teljesen a szégyenérzetet - mondta. De a lelkesedés, a büszkeség érzését gazdagítsuk új színekkel, új ragyogással és pompával, mert bátor népünknek mélyebb büszkeségre van szüksége.
d(e) :Az első szónok, a "mérnök" tweed zakóban | Bátran nézett kollégái szemébe:
"Szabaduljunk meg a szégyenérzettől" - mondta | Már régóta nincs miért szégyenkeznünk! | De a lelkesedés és a büszkeség érzései | Gazdagítsuk új színekkel, ragyogással és pompával | Mert a mélyebb büszkeségre van szüksége népünknek" | Lírai hangvételű szavakkal fejezte be, és tapsot kapott.
d(pl) :Az első mérnök a tweed zakóban bátran nézett kollégái tanítványai közé "Szabaduljunk meg a szégyenérzettől" - mondta - "Már régóta nincs miért szégyenkeznünk, de a lelkesedés, a büszkeség érzését gazdagítsuk új színekkel és árnyalatokkal, mert a tömegek mélyebb büszkeséget követelnek" Befejezte versét és tapsot kapott.


3.Une nouvelle ère est juste au coin de la rue, | une nouvelle ère est dès maintenant, | Écoutez, écoutez - l'orchestre joue déjà dès l'heure présente | pour l'accueillir et lui souhaiter la bienvenue   | Sans épargner leurs cerveaux les «ingénieurs des âmes » ont | immédiatement commencé à mettre en œuvre le projet, Ingénieurs des âmes Ingénieurs des âmes
A new era is just around the corner a new era is right now | Listen, listen - the orchestra is already playing, welcoming her | Without sparing their brains | The “Soul Engineers” have started to implement the projet | Soul Engineers Soul Engineers
Epoka nowa jest tuż tuż Epoka nowa tuż | Orkiestra, słyszysz, gra jej tusz | Orkiestra gra jej tusz
Nie szczędząc intelektu złóż Inżynierowie dusz | Wdrożyli projekt, i to już | Inżynierowie dusz Inżynierowie dusz

g(f):Egy új korszak a sarkon, | új korszak van most, | Figyelj, figyelj – a zenekar már most játszik | üdvözölni és üdvözölni őt | A „lélek mérnökei” agyukat nem kímélve | azonnal megkezdte a projekt megvalósítását, a Souls mérnökei A lelkek mérnökei
g(e) :Egy új korszak a sarkon, egy új korszak van most | Figyelj, figyelj – a zenekar már játszik, üdvözli őt | Az agyukat nem kímélve | A „Soul Engineers” megkezdte a projekt megvalósítását | Lélekmérnökök Lélekmérnökök
g(pl) :Mindjárt itt az új korszak Az új korszak mindjárt a sarkon | A zenekar, hallod, a tintáját játssza | A zenekar tintáját játssza Kímélve az értelmét, letétbe helyezi Lélekmérnökök | Megvalósították a projektet, és már | Lélekmérnökök Lélekmérnökök
d(f) :Egy új korszak van a sarkon, egy új korszak van most, figyelj, figyelj - a zenekar már játszik a jelen órában, hogy üdvözölje, nem kímélve az agyukat a "lelkek mérnökei" azonnal elkezdték a projekt megvalósítását, A lelkek mérnökei A lelkek mérnökei A lelkek mérnökei
d(e) :Egy új korszak van a sarkon egy új korszak van most | Figyelj, figyelj - a zenekar már játszik, üdvözölve őt | Nem kímélve az agyukat | A "Soul Engineers" elkezdték megvalósítani a projektet | Soul Engineers Soul Engineers Soul Engineers
d(pl) :Az új korszak már a sarkon van Az új korszak már a sarkon van A zenekar, hallod, tintát játszik A zenekar tintát játszik A zenekar tintát játszik ♪ A Lélekmérnökök az intellektusukat nem kímélve, megvalósították a projektet, és kész ♪ ♪ ♪ Lélekmérnökök, a Lélekmérnökök ♪


4.Le visage de l'autre orateur-"ingénieur" était plein d'inspiration | Et son regard était empreint d'éclairs d'absolu. | Il a dit : « Implantons dans l'âme un prototype de conscience Qui ne fait aucun reproche du tout !  | Je mets  toute la puissance de mes connaissances en jeu." - | Il gargouillait avec enthousiasme, d'une voix  inspirée, vive et claire :  | "Eh bien, à quoi bon le remords, mes amies, mes camerades ? | Pourquoi tolérer les tourments de notre conscience quand il n'y a rien à nous reprocher ?" 
The other speaker-”engineer”s face was full of inspiration | And his gaze was full of flashes of the absolute | He said: "Let us implant in the soul a prototype of conscience | Which does not repent at all -
I put all the power of my knowledge at stake ." - | He gurgled enthusiastically with a his voice bright, clear and eager - | "Well, what's the use of remorse, camerades ? | Why tolerate any reproach of our conscience when there is nothing to be reproached for ?"
Drugi inżynier twarz pełną natchnienia | I wzrok miał pełen błysków absolutu | Rzekł: "Wszczepmy duszy prototyp sumienia | Które w ogóle nie robi wyrzutów | Kładę na szalę potęgę mej wiedzy" - | Gulgotał głosem jasnym i ochoczym - | "No po co sumieniu wyrzuty, koledzy | Po co wyrzuty, kiedy nie ma po czym?"

g(f):A másik beszélő-"mérnök" arca csupa ihlet | És a tekintete megtelt az abszolútum villanásaival. | Azt mondta: "Peltessük be a lélekbe a tudat prototípusát, aminek semmi hibája!" | Tudásom minden erejét játékba adom." - | Lelkesen gurgulázott, ihletett, élénk és tiszta hangon: | "Nos, mi értelme a lelkifurdalásnak, barátaim, kameráim? | Miért tűrjük lelkiismeretünk gyötrelmét, ha nincs miért szemrehányást tenni magunknak?
g(e) :A másik beszélő – „mérnök” arca tele volt inspirációval | És a tekintete tele volt az abszolút | Azt mondta: „Plántáljuk a lélekbe a lelkiismeret prototípusát | amely egyáltalán nem bánja meg…
Tudásom minden erejét kockára tettem." - | Lelkesen gurgulázott ragyogó, tiszta és lelkes hangon - | "Nos, mi haszna a lelkifurdalásnak, kamerák? | Miért tűrnénk el a lelkiismeretünk bármilyen szemrehányását, ha nincs miért szemrehányásunk?
g(pl) :A második mérnök arc tele van inspirációval | És látása tele volt abszolút | villanásokkal Azt mondta: "Nyújtsuk a lélekbe a lelkiismeret prototípusát | Amely egyáltalán nem szemrehányó | Tudásom erejét teszem kockára" - | Hangja élénken és mohón gurgulázott - | "Miért van szüksége lelkiismeret-furdalásra, kollégák | Miért fáj, ha nincs mi?"
d(f) :A másik szónok-"mérnök" arca tele volt ihletettséggel, és szemében az abszolútum villogott. Azt mondta: "Ültessük a lelkébe a lelkiismeret olyan prototípusát, amely egyáltalán nem tesz szemrehányást! Tudásom teljes erejét latba vetem. - Lelkesen gurgulázott, ihletett hangon, fényesen és tisztán: - Hát mi haszna a lelkiismeret-furdalásnak, barátaim, elvtársaim? Miért kellene tűrnünk lelkiismeretünk gyötrelmeit, ha nincs miért szemrehányást tennünk magunknak? 
d(e) :A másik beszélő - "mérnök" arca tele volt ihletettséggel | És tekintete tele volt az abszolútum villanásaival | Azt mondta: "Ültessünk a lélekbe egy lelkiismereti prototípust | Ami egyáltalán nem bánja meg -
Tudásom minden erejét kockára teszem." - | Lelkesen gurgulázott világos, tiszta és buzgó hangján - | "Nos, mi haszna a lelkiismeret-furdalásnak, kamerádok? | Miért tűrnénk el a lelkiismeretünk szemrehányását, ha nincs miért szemrehányást tenni ?"
d(pl) :A második mérnök arca tele volt ihletettséggel | És tekintete tele volt az abszolútum villanásaival | Azt mondta: "Ültessük be a lélekbe a lelkiismeret prototípusát, amely egyáltalán nem bánja meg. Tudásom erejét teszem kockára". - "Mi értelme a bűntudatnak, fiúk? Mi értelme a bűntudatnak, ha nincs miért bűntudatot érezni?"


5.Et puis, tous dans l'exultation créative ils sont allés, sans hesiter, | audacieusement au bout de leurs intentions, leurs visages lumineux.  | Ensuite, le projet a fut soumis à l'approbation des autorités   | Et le projet a été confirmé Et reconnu comme merveilleux, génial et divin  | Après quoi il y eut un banquet avec beaucoup de champagne, des toasts triomphants, | des feux d'artifice, des chants, des acclamations etc. etc. 
Et tout le monde semblait pleinement convaincu qu'à partir du lendemain matin, | toutes les âmes passeront sous le même modèle officiel
And then, all in creative exultation, they consistently went to the end of their intentions, their faces burned | Then the project was submitted to the authorities for approval | And the project was confirmed | And recognized as  wonderful, awesome and divine | After which there was a banquet with plenty of champagne, cheers, | Triumphant toasts, fireworks, singing etc etc | And everybody seemed to be fully convinced that from tomorrow morning, all souls will move to the same official template
A potem wszyscy w twórczym uniesieniu | Poszli na całość, lica im pałały | A potem projekt bawił w zatwierdzeniu | I z adnotacją wrócił, że wspaniały | Po czym był bankiet z konsumpcją szampana Fajerwerkami, śpiewem i w ogóle | I z pełnią wiary, że od jutra rana | Zmienią się dusze pod jeden strychulec

g(f):És akkor, minden kreatív ujjongással, habozás nélkül mentek, | szándékaik végén merészen, arcuk ragyogó. | Ezután a projektet jóváhagyásra benyújtották a hatóságokhoz | És a projektet megerősítették, és csodálatosnak, félelmetesnek és isteninek ismerték el | Utána bankett volt sok pezsgővel, diadalmas koccintással, | tűzijáték, dalok, éljenzés stb. Stb. És mindenki teljesen meg volt győződve arról, hogy másnap reggeltől | minden lélek ugyanazon hivatalos minta szerint fog elhaladni
g(e) :És aztán minden kreatív ujjongásban következetesen a szándékuk végére mentek, arcuk égett | Ezután a projektet jóváhagyásra benyújtották a hatóságokhoz | És a projekt megerősítést nyert | És elismerten csodálatos, félelmetes és isteni | Utána bankett volt rengeteg pezsgővel, éljenzéssel, | Diadalmas koccintás, tűzijáték, éneklés stb. | És úgy tűnt, mindenki teljesen meg volt győződve arról, hogy holnap reggeltől minden lélek ugyanahhoz a hivatalos sablonhoz fog költözni.
g(pl) :És akkor mindenki kreatív eksztázisban | Végig mentek, égett az arcuk | És akkor a projekt jóváhagyása folyamatban volt | És egy annotációval tért vissza, hogy a csodálatos | Aztán volt egy bankett pezsgőfogyasztással. Tűzijáték, ének és minden | És teljes hittel, hogy holnap reggeltől | A lelkek megváltoznak egy strich alatt
d(f) :És aztán, mindannyian alkotó ujjongásban, tétovázás nélkül, bátran, ragyogó arccal a szándékuk végére mentek. Aztán a tervet a hatóságok elé terjesztették jóváhagyásra, és a tervet megerősítették, és csodálatosnak, ragyogónak és isteninek ismerték el. 
És mindenki teljesen meg volt győződve arról, hogy másnap reggeltől kezdve minden lélek ugyanabba a hivatalos modellbe fog tartozni.
d(e) :És aztán, mindannyian kreatív ujjongásban, következetesen elmentek szándékaik végére, arcuk égett | Aztán a projektet benyújtották a hatóságoknak jóváhagyásra | És a projektet megerősítették | És elismerték, hogy csodálatos, félelmetes és isteni | Ezután volt egy bankett, sok pezsgővel, éljenzéssel, | diadalmas köszöntők, tűzijáték, éneklés stb. stb. | És mindenki úgy tűnt, hogy teljesen meggyőződött arról, hogy holnap reggeltől minden lélek ugyanarra a hivatalos sablonra fog költözni.
d(pl) :És akkor mindenki kreatív őrületben volt | Mindent beleadtak, az arcuk lángolt | És akkor a projektet jóváhagyták | És visszajöttek egy megjegyzéssel, hogy csodálatos volt | Aztán volt egy bankett pezsgőfogyasztással Tűzijáték, éneklés és minden | És tele hittel, hogy holnap reggeltől | A lelkek egy padlás alatt fognak megváltozni.


6.Une nouvelle ère est est proche, |une nouvelle ère est juste à portée de main, | Déjà l'orchestre, entendez-vous, joue pour l'accueillir ils n'ont plus à s'inquiéter, | Ils sont sur le point d'aller vers la gloire | Ingénieurs des âmes Ingénieurs des âmes
 A new era is just around the corner, a new era is near, | Already the orchestra, you hear, is playing to welcome it | They don't have to worry anymore, | They're about to go to glory | Soul Engineers soul engineers
Epoka nowa jest tuż tuż Epoka nowa tuż | Orkiestra, słyszysz, gra jej tusz | Orkiestra gra jej tusz
Wysiłek z głowy mają już Inżynierowie dusz | Przystroją zaraz czoła w bluszcz | Inżynierowie dusz Inżynierowie dusz

g(f):Új korszak közeleg, |új korszak közeleg, | Már a zenekar, hallod, játszik, hogy üdvözölje, nem kell többé aggódniuk, | Mindjárt dicsőségbe mennek | Lélekmérnökök Lélekmérnökök
g(e) :Új korszak közeleg, új korszak közeleg, | A zenekar, hallod, már játszik, hogy üdvözölje | Nem kell többé aggódniuk, | Mindjárt dicsőségbe mennek | Lélekmérnökök lélekmérnökök
g(pl) :Mindjárt itt az új korszak Az új korszak mindjárt a sarkon | A zenekar, hallod, a tintáját játssza | A zenekar tintáját játssza A Soul Engineers már most is küszködik | Borostyánnal fogják díszíteni a homlokukat | Lélekmérnökök Lélekmérnökök
d(f) :Egy új korszak közel van, egy új korszak már a sarkon van, már a zenekar, halljátok, játszik, hogy üdvözöljék, nem kell többé aggódniuk, hamarosan dicsőségre mennek, a lelkek mérnökei a lelkek mérnökei a lelkek mérnökei
d(e) :Egy új korszak van a sarkon, egy új korszak közeleg, | Már a zenekar, hallod, játszik, hogy üdvözölje azt | Nem kell többé aggódniuk, | Dicsőségre készülnek | Lélek mérnökök lélek mérnökei
d(pl) :Az új korszak a nyakunkon van Az új korszak a nyakunkon van A zenekar, halljátok, tintát játszik A zenekar tintát játszik A zenekar tintát játszik A lélekmérnököknek elment az eszük A lélekmérnököknek elment az eszük A lélekmérnököknek elment az eszük A lélekmérnököknek elment az eszük A lélekmérnököknek elment az eszük A lélekmérnököknek elment az eszük


7.Mais par l'intermédiaire d'une certaine femme, familière à ce soi-disant «ingénieur» en veste de tweed 
Vous pouvez discrètement lui demander une faveur personnelle, afin d'augmenter la sensibilité de votre
conscience standardisée, c'est-à-dire  | Grâce à lui, vous pouvez obtenir une petite portion supplémentaire de honte pour l'usage de votre propre âme.  | Vous devriez le harceler jour et nuit jusqu'à ce qu'il craque et vous donne ceci | Parce que même dans une nouvelle ère, brillante et lumineuse, le sentiment de honte sera toujours utile.
But through a certain woman, familiar to this so-called "engineer" in a tweed jacket | You can discreetly ask [him] for a [personal] favour,  to increase the sensitivity of your standardized conscience , ie. | Thanks to him, you can get a small, additional portion of shame for [your own private use]/[for use of your own soul] | You should harass him day and night until he breaks down and gives you this | Because in a new, bright, shining era, feeling of shame will still come in handy
Ale przez tego w marynarce z tweedu | Inżynierunia znajomą kobitę | Można załatwić mały przydział wstydu | Na własnej duszy prywatny użytek | Należy nękać go przez dni i noce aż się typ złamie i ten przydział wyda | Bo w nowej, jasnej, promiennej epoce | Uczucie owo jeszcze mi się przyda

g(f) :De egy bizonyos nőn keresztül, akit ez az úgynevezett "mérnök" ismer tweedkabátban
Diszkréten kérhet tőle személyes szívességet, hogy növelje érzékenységét standardizált tudat, azaz | Rajta keresztül egy kis plusz szégyenrészhez juthatsz a saját lelked használatáért. | Éjjel-nappal zaklatnod kell, amíg fel nem pattan, és odaadja ezt a | Mert még egy új, fényes és fényes korszakban is jól jön a szégyenérzet.
g(e) :De egy bizonyos nőn keresztül, akit ez az úgynevezett "mérnök" ismer tweedkabátban | Diszkréten kérhet [tõl] egy [személyes] szívességet, hogy növelje szabványosított lelkiismeretének érzékenységét, pl. | Neki köszönhető, hogy [saját magánhasználatra]/[saját lélekhasználatra] kaphat egy kis, további szégyenrészt | Éjjel-nappal zaklatnod kell, amíg össze nem törik, és ezt a | Mert egy új, fényes, ragyogó korszakban még jól jön a szégyenérzet
g(pl) :De emiatt a tweed kabátban | Egy ismerős nő tervezése | Egy kis szégyenfeladattal kezelhető | Saját lelkem magánhasználatára | Éjjel-nappal zaklatni kell, amíg meg nem töri a típust, és ezt a fajtát kiadják | Mert egy új, fényes, ragyogó korszakban | Ez az érzés továbbra is hasznos lesz számomra
d(f) :De egy bizonyos nő révén, aki ismerős volt ennek a tweed zakós úgynevezett "mérnöknek"... 
Diszkréten kérhetsz tőle egy személyes szívességet, hogy növeld a szabványosított tudatosságod érzékenységét, azaz.
Diszkréten kérhetsz tőle egy személyes szívességet, hogy növeld a szabványosított tudatod érzékenységét, azaz, hogy rajta keresztül egy kis extra szégyenérzetet kapj a saját lelked használatára.| Addig kell zaklatnod őt éjjel-nappal, amíg össze nem törik és meg nem adja ezt neked | Mert még egy fényes, csillogó új korban is hasznos lesz a szégyenérzet.
d(e) :De egy bizonyos nő révén, aki ismeri ezt az úgynevezett "mérnököt" a tweed zakóban | Diszkréten kérhetsz [tőle] egy [személyes] szívességet, hogy növeld a szabványosított lelkiismereted érzékenységét, azaz | Hála neki, kaphatsz egy kis, további adag szégyent [a saját magánhasználatodra]/[a saját lelked használatára] | Addig kell zaklatnod éjjel-nappal, amíg meg nem törik és meg nem adja ezt neked | Mert egy új, fényes, ragyogó korszakban a szégyenérzet még jól fog jönni.
d(pl) :De a tweeddzsekis mérnök miatt kaphatsz egy kis zsebpénzt a szégyenérzetedből a saját lelked magánhasználatára. Napokon és éjszakákon át kell majd zaklatnod, amíg össze nem törik, és le nem mond a zsebpénzről. Mert egy fényes új korban ez az érzés még hasznos lesz számomra.


8.Je sais qu'une nouvelle ère est à nos portes Une nouvelle ère est à nos portes | Et je sais que je suis une mauviette, un lâche, je suis une mauviette, un lâche | Mais cette dose supplémentaire d’honte me donnez déjà des Ingénieurs des âmes | Avant de décorer fièrement votre front d’une couronne d’olivier | Ingénieurs des âme Ingénieurs des âmes
I know a new era is upon us A new era is upon us | And I know I'm a wimp, a coward, I'm a wimp, a coward | But this extra  dose of sensivity give me already Soul Engineers Soul Engineers...
Wiem, że epoka nowa tuż Epoka nowa tuż | I wiem, że jestem mięczak, tchórz Że jestem mięczak, tchórz | Lecz przydział ten mi dajcie już Inżynierowie dusz | Nim przystroicie czoła w bluszcz Inżynierowie dusz Inżynierowie dusz

g(f) :Tudom, hogy új korszak van rajtunk Új korszak van rajtunk | És tudom, hogy nyavalyás vagyok, gyáva, nyavalyás vagyok, gyáva | De ez az extra adag szégyen már a Soul Engineers | Mielőtt büszkén díszítené a homlokát egy olajbogyó koszorúval | Lélekmérnökök Lélekmérnökök
g(e) :Tudom, hogy új korszak van rajtunk Új korszak van rajtunk | És tudom, hogy nyavalyás vagyok, gyáva, nyavalyás vagyok, gyáva | De ez az extra adag érzékenység már a Soul Engineers Soul Engineereket adja...
g(pl) :Tudom, hogy az új korszak mindjárt a sarkon. Az új korszak mindjárt a sarkon | És tudom, hogy nyavalyás vagyok, gyáva De adja ezt a megbízást nekem, lelkek mérnökei | Mielőtt feldíszítené a homlokát.. Engineers of Souls Engineers of Souls
d(f) :Tudom, hogy új korszak köszöntött ránk Új korszak köszöntött ránk És tudom, hogy gyáva vagyok, gyáva vagyok, gyáva vagyok, gyáva vagyok, gyáva vagyok De ez az extra adag szégyen máris ad nekem Lélekmérnökök Mielőtt büszkén díszíted homlokod olajkoszorúval Lélekmérnökök Lélekmérnökök Lélekmérnökök
d(e) :Tudom, hogy egy új korszak köszöntött ránk Egy új korszak köszöntött ránk | És tudom, hogy gyáva vagyok, gyáva vagyok, gyáva vagyok, gyáva vagyok | De ez az extra adag érzékenység máris ad nekem Soul Engineers Soul Engineers Soul Engineers...
d(pl) :Tudom, hogy egy új korszak köszöntött ránk Egy új korszak köszöntött ránk És tudom, hogy nyámnyila vagyok, gyáva Hogy nyámnyila vagyok, gyáva De add ide a részemet most Lélekmérnökök Mielőtt borostyánba öltözteted a homlokod Lélekmérnökök Lélekmérnökök Lélekmérnökök


Zgłoś ten post
Na górę
  
Odpowiedz z cytatem  

Asystent

 Tytuł: Może tu jest to, czego szukasz:                                        Napisane:   dziś

Asystent forum 

Dołączył(a): 12 paź 2004
11:30 am
Posty: 1000
Lokalizacja: Europa

Góra
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1 ] 

Strefa czasowa UTC+1godz. [letni]


Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości


Możesz tworzyć nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów

Szukaj:


Perfumy, Kosmetyki FM, Praca, SklepFM.com

Raj prezentow

cronRedakcja portalu nie bierze odpowiedzialności za treść postów i ogłoszeń. Należą one do osób, które je zamieciły.

© 2009 - 2022 eWegry.com - All Rights Reserved / Wszelkie prawa zastrzeżone
Ciekawe portale europejskie: | eBelgia.com | eFrancja.com | eHiszpania.com | eHolandia.com | eIrlandia.com | eIslandia.com | eNiemcy.com | eNorwegia.com |
| ePortugalia.com | eRumunia.com | eSzkocja.com | eSzwajcaria.com | eSzwecja.com | eWegry.com | eWlochy.com |

Ciekawe portale światowe: | eArgentyna.com | eBrazylia.com | eKanada.com | eStanyZjednoczone.com |